Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΜΕΓΑ συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως της Σελίδας www.sanisensitive.gr και των λοιπών ιστοτόπων που διαχειρίζεται η ΜΕΓΑ, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ.

Κάνοντας χρήση της Σελίδας και των λοιπών ιστοτόπων που διαχειρίζεται η ΜΕΓΑ, αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η ΜΕΓΑ και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται σε αυτήν. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με το σύνολο της πολιτικής αυτής, παρακαλούμε να μη προχωρήσετε σε χρήση της Σελίδας ή των λοιπών ιστοτόπων της ΜΕΓΑ.

Η ΜΕΓΑ συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και εφαρμόζει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας που συλλέγονται μέσω των ιστοτόπων της, έναντι οιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, προσβολής, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα είδη των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από τη ΜΕΓΑ κατά την επίσκεψη σας στους ιστοτόπους της, τους τρόπους και τους σκοπούς της συλλογής τους, τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτά καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας με τη ΜΕΓΑ, προκειμένου να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται ανά διαστήματα να τροποποιείται, συνεπώς σας προτείνουμε να τη συμβουλεύεστε σε τακτική βάση. Στο τέλος της παρούσας Δήλωσης αναγράφεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης.

Ανήλικοι

Σε περίπτωση που δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, δε μπορείτε να υποβάλετε στη ΜΕΓΑ τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός αν έχετε λάβει την απαραίτητη συναίνεση από το γονέα σας ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα πρέπει να έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΜΕΓΑ και να την έχει αποδεχθεί ρητά και ανεπιφύλακτα. Η ΜΕΓΑ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση υποβολής προσωπικών δεδομένων από ανήλικους μη τελούντες υπό την εποπτεία ή καθοδήγηση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Τρόπος διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΜΕΓΑ δε γνωστοποιεί και δεν αποκαλύπτει σε οιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση των ιστοτόπων της, εκτός αν έχει χορηγηθεί ειδική και ρητή συγκατάθεση από εσάς ως προς αυτό. Η ΜΕΓΑ ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που σας αφορούν, σε περίπτωση που υποχρεούται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους κρατικούς φορείς, διοικητικές ή εισαγγελικές αρχές.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και να τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο από τρίτους παρόχους υπηρεσιών και αντισυμβαλλομένους της ΜΕΓΑ, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της και παρέχουν σε αυτήν υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες διαχείρισης των ιστοτόπων της. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα από τα πρόσωπα αυτά γίνεται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών αυτών και η ΜΕΓΑ έχει λάβει τις απαιτούμενες δεσμεύσεις από τα πρόσωπα αυτά ως προς τη σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν2472/1997 επεξεργασία των δεδομένων σας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη ΜΕΓΑ κατά την χρήση των ιστοτόπων της

Κατά την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους της ΜΕΓΑ Α.Ε. συλλέγουμε τις κάτωθι πληροφορίες:

Πληροφορίες που παρέχετε άμεσα στη ΜΕΓΑ

Προκειμένου να εγγραφείτε σε υπηρεσίες ή σε club των διαδικτυακών ιστοτόπων της ΜΕΓΑ ή για να υποβάλλετε μία φόρμα επικοινωνίας, θα σας ζητηθεί κατά περίπτωση να δηλώσετε όλα ή κάποια από τα παρακάτω στοιχεία που σας αφορούν :

– Όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο

– Ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία γέννησης του/των τέκνου/ων σας, αριθμός κάρτας πολυτέκνου

– Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που εσείς αποφασίζετε να κοινοποιήσετε στις φόρμες επικοινωνίας.

Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε άμεσα και με ελεύθερη βούληση στη ΜΕΓΑ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

– προκειμένου να εγγραφείτε σε υπηρεσίες ή club μελών της ΜΕΓΑ, (ενδεικτικά everyday club, babylino club), ώστε να επωφελείστε από ειδικές προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις, διαγωνισμούς, που απευθύνονται αποκλειστικά σε μέλη των εν λόγω club. Μερικές από τις ενέργειες αυτές, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν ειδικότερους όρους, οι οποίοι θα ισχύουν συμπληρωματικά με τους παρόντες,

– προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας και η ΜΕΓΑ να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται και να απαντά στα αιτήματα και στις ερωτήσεις σας

–   προκειμένου να μπορεί η ΜΕΓΑ να σας ενημερώνει για τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες της καθώς και για διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει,

–  προκειμένου να σας αποστέλλει μηνύματα προώθησης πωλήσεων (newsletters)

–  προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες ή διαγωνισμούς που διοργανώνει η ΜΕΓΑ και να σας αποστέλλονται δώρα που τυχόν θα κερδίσετε στα πλαίσια των ανωτέρω ενεργειών

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους της ΜΕΓΑ:

Κατά την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους της ΜΕΓΑ συλλέγονται πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω τεχνολογίες:

  • Cookies

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορούν να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε τους ιστοτόπους της ΜΕΓΑ (tablet, smartphone κλπ). Τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες δύναται να καταστήσουν δυνατή την επικοινωνία μαζί σας, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας ή της συνδεδεμένης με το διαδίκτυο συσκευής σας. Τα cookies ωστόσο επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής που χρησιμοποιείτε κατά την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους της ΜΕΓΑ, στην οποία αποθηκεύονται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος ή εγγραφής του cookie.

Η ΜΕΓΑ χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργικότητα των ιστοτόπων της και να συλλέξει χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του κάθε χρήστη. Τα cookies   επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών που μας υποβάλετε κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας, αλλά και την πρόσβαση σε περιορισμένες και εξατομικευμένες περιοχές των ιστοτόπων μας πχ περιοχή μελών των club της ΜΕΓΑ. Επιπλέον, τα cookies μας επιτρέπουν να εξετάζουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα των ιστοτόπων μας και να τους βελτιώνουμε προσαρμόζοντάς τους στις προτιμήσεις των χρηστών.

Συγκεκριμένα, τα είδη των cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

Cookies επισκέψεως

Τα cookies επισκέψεως αποθηκεύονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στους ιστοτόπους μας και διαγράφονται από τη συσκευή σας όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Μόνιμα cookies

Tα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δε διαγράφονται από τη συσκευή σας με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποθηκεύονται οι προτιμήσεις σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να εξατομικεύεται η περιήγησή σας στους ιστοτόπους της ΜΕΓΑ.

Πώς απενεργοποιούνται τα cookies:

Αναλόγως του προγράμματος περιήγησης σας (web browser) έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ειδοποίηση κατά τη λήψη cookies ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη τους. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις παραπάνω δυνατότητες ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Επισημαίνεται ωστόσο ότι τυχόν απενεργοποίηση των cookies, ενδέχεται να επηρεάσει την λειτουργικότητα των ιστοτόπων της ΜΕΓΑ ή να εμποδίσει την πρόσβασή σας σε αυτούς.

  • Υπηρεσίες Web Analytics Τρίτων

Στους ιστοτόπους της ΜΕΓΑ χρησιμοποιούνται υπηρεσίες web analytics, όπως το Google Analytics. Οι τρίτοι που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούν τεχνολογίες, όπως cookies, web server logs και web beacons και συλλέγουν πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), προκείμενου να αξιολογήσουν τη χρήση της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι τρίτοι χρησιμοποιούν τις παραπάνω τεχνολογίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα των τρίτων και συγκεκριμένα

Chrome

Safari 

Firefox

Internet Explorer

 

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά σας, όπως ορίζονται στα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997, δηλαδή το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά και το δικαίωμα   διόρθωσής τους. Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα σας οποτεδήποτε, υποβάλλοντας το αντίστοιχο αίτημά σας στη ΜΕΓΑ, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

– Τηλεφωνικά από 9:00 μέχρι   17: 00 Δευτέρα έως Παρασκευή στο 800-11-22000

– Μέσω email στo mega@megadis.gr

– Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε ,

Λ. Δεκελείας 148, 136 78 Αχαρνές – Αττικής

 

Επιπλέον σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για λήψη ενημερωτικών newsletter μπορείτε οποτεδήποτε να την ανακαλέστε, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Σελίδας.

Τελευταία ενημέρωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017