Στη ΜΕΓΑ A.E., εδώ και δεκαετίες, αναπτύσσουμε προϊόντα με σχεδιασμό φιλικό προς το δέρμα, αλλά και προς το περιβάλλον. Θεωρώντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων δεκαετιών, έχουμε θέσει στο επίκεντρο της προσοχής μας τη δημιουργία θετικών επιπτώσεων σε καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως είναι:

Η αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων, του αυξημένου ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας, της ανεξέλεγκτης ρύπανσης των θάλασσών, αποτελούν μόνο λίγες από τις καίριες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις οποίες η ΜΕΓΑ τις επόμενες δεκαετίες κλιμακώνει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος.

Βασικό κλειδί προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί ο διαρκής επανασχεδιασμός των προϊόντων/διεργασιών μας, με υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και της προϊοντικής διαφάνειας.

Η ΜΕΓΑ, ως αρωγός των προσπαθειών προς ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας, επενδύει συνεχώς σε δράσεις και προγράμματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες, στοχεύουμε στην πιο αποδοτική χρήση των περιορισμένων φυσικών πόρων, υιοθετώντας συνεχώς νέες αυστηρές προδιαγραφές στα προϊόντα και στις διαδικασίες μας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, εμπνέοντας με τη δράση μας και ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους μας προς αυτήν την κατεύθυνση.

1.Κατανάλωση ενέργειας

Στη ΜΕΓΑ, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού παραγωγής) και καυσίμων (οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, πρώτων υλών και εμπορευμάτων), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός μας.

Η ΜΕΓΑ ολοκλήρωσε το 2023 ένα από τα μεγαλύτερα έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών  συστημάτων στη χώρα μας. Η εταιρεία αξιοποιεί πλέον την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή των προϊόντων της. Η επένδυση αφορά σε συστήματα συνολικής ισχύος 3MWP, σε 25.000 τμ οροφής των εγκαταστάσεων στις Αχαρνές.

2.Διαχείριση φύρας παραγωγής

Ως μέρος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, τηρούμε τη δέσμευσή μας για την ορθή συλλογή και διαχείριση της φύρας παραγωγής μας. Εφαρμόζουμε, σε μεγάλη κλίμακα, περιβαλλοντικά βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και διάθεσης, εκτρέποντας την συντριπτική πλειοψηφία των απορριμάτων παραγωγής μας από τη χωματερή, διαχωρίζοντάς τα στην πηγή παραγωγής τους, ανακυκλώνοντάς τα στο μέγιστο δυνατό βαθμό και μετατρέποντάς τα σε χρήσιμα υλικά ή ενέργεια. Στον πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισής τους καθώς και τα αποτελέσματα του προγράμματος διαχείρισης τους:

 

3.Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

 

4.Πιστοποιήσεις

Η ΜΕΓΑ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Platinum”, καθώς το 2022 η μονάδα παραγωγής της πέτυχε ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.

Η ΜΕΓΑ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην κυκλική οικονομία:

  • μειώνοντας διαχρονικά τις ποσότητες της φύρας παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος,
  • αυξάνοντας την ανακύκλωση υλικών (παραπροϊόντα συσκευασίας) σε κλειστούς βρόγχους, επανεντάσσοντας τα στην παραγωγή
  • διατηρώντας και αναπτύσσοντας νέες συμβάσεις υπεύθυνης διαχείρισης των απορριμάτων και της φύρας παραγωγής της (ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση κ.α.)
  • εφαρμόζοντας ένα αυστηρό σύστημα Διαλογής στην Πηγή, εκπαιδεύοντας τακτικά το προσωπικό της.

Με αυτό τον τρόπο, η ΜΕΓΑ συμβάλει έμπρακτα στην επίτευξη του Παγκόσμιου Βιώσιμου Στόχου 12 για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή (SDG 12).

Βασισμένοι σε αυτή την λογική, αναπτύξαμε το “Act Green Program: Redesign – Reduce – Recycle”, με το οποίο στοχεύουμε στην προώθηση της βιωσιμότητας μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων / προϊόντων μας (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας,  πετυχαίνοντας σημαντικά επίπεδα ανακύκλωσης  υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).  Περισσότερα για το “Act Green Program: Redesign – Reduce – Recycle” εδώ