Στη ΜΕΓΑ A.E., εδώ και δεκαετίες, αναπτύσσουμε προϊόντα με σχεδιασμό φιλικό προς το δέρμα, αλλά και προς το περιβάλλον. Θεωρώντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων δεκαετιών, έχουμε θέσει στο επίκεντρο της προσοχής μας τη δημιουργία θετικών επιπτώσεων σε καίριες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως είναι:

 

Η αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων, του αυξημένου ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας, της ανεξέλεγκτης ρύπανσης των θάλασσών, αποτελούν μόνο λίγες από τις καίριες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις οποίες η ΜΕΓΑ τις επόμενες δεκαετίες κλιμακώνει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος.

Βασικό κλειδί προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί ο διαρκής επανασχεδιασμός των προϊόντων/διεργασιών μας, με υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και της προϊοντικής διαφάνειας.

Η ΜΕΓΑ, ως αρωγός των προσπαθειών προς ένα κυκλικό μοντέλο οικονομίας, επενδύει συνεχώς σε δράσεις και προγράμματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες, στοχεύουμε στην πιο αποδοτική χρήση των περιορισμένων φυσικών πόρων, υιοθετώντας συνεχώς νέες αυστηρές προδιαγραφές στα προϊόντα και στις διαδικασίες μας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, εμπνέοντας με τη δράση μας και ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους μας προς αυτήν την κατεύθυνση.

1.Κατανάλωση ενέργειας

Στη ΜΕΓΑ, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμού παραγωγής) και καυσίμων (οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, πρώτων υλών και εμπορευμάτων), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός μας.

Η ΜΕΓΑ διαθέτει τo Πράσινo Πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της προέρχεται από 100% πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού αυτο-παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2050.

2.Διαχείριση αποβλήτων

Ως μέρος της περιβαλλοντικής μας πολιτικής, τηρούμε τη δέσμευσή μας για την ορθή συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων μας. Εφαρμόζουμε, σε μεγάλη κλίμακα, περιβαλλοντικά βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και διάθεσης, εκτρέποντας την συντριπτική πλειοψηφία των αποβλήτων μας από τη χωματερή, διαχωρίζοντάς τα στην πηγή παραγωγής τους, ανακυκλώνοντάς τα στο μέγιστο δυνατό βαθμό και μετατρέποντάς τα σε χρήσιμα υλικά ή ενέργεια. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται τα υλικά, ο τρόπος διαχείρισής τους καθώς και τα αποτελέσματα του προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων:

3.Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

4.Πιστοποιήσεις

Βασισμένοι σε αυτή την λογική, αναπτύξαμε το “Act Green Program: Redesign – Reduce – Recycle”, με το οποίο στοχεύουμε στην προώθηση της βιωσιμότητας μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων / προϊόντων μας (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας,  πετυχαίνοντας σημαντικά επίπεδα ανακύκλωσης  υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).  Περισσότερα για το “Act Green Program: Redesign – Reduce – Recycle” εδώ