Πιστοποίηση FSC™

Με καθημερινές πράξεις φροντίδας συμβάλλουμε στη διατήρηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές!

Η 100% Ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ, επενδύει συστηματικά και με αίσθημα ευθύνης σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες, στοχεύει στην πιο αποδοτική χρήση των περιορισμένων φυσικών πόρων, υιοθετώντας συνεχείς πρωτοβουλίες επιπλέον αυτών που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Τα προϊόντα Sani Sensitive έχουν λάβει πιστοποίηση FSC™ (Forest Stewardship Council™). To FSC™ έχει ως στόχο την προστασία των δασικών εκτάσεων, την εξασφάλιση σεβασμού  προς τις τοπικές κοινότητες,  την προστασία των υπό εξαφάνιση ζώων και φυτών και την εξασφάλιση δίκαιης αμοιβής των εργατών σε όλο τον κόσμο, προς όφελος των επόμενων γενεών στο μέλλον.

Τα προϊόντα Sani Sensitive έχουν πιστοποιηθεί βάσει FSC™, καθώς η χαρτόμαζα που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τους, προέρχεται από δασικές εκτάσεις υπεύθυνης διαχείρισης σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα της FSC™.

Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας για τη φροντίδα του περιβάλλοντος μέσα από την αειφόρο διαχείριση των δασών.

Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκινάει από το δάσος και συνεχίζεται με αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής, εξασφαλίζοντας για τους τελικούς καταναλωτές τη σιγουριά ότι αγοράζουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Στόχος της εταιρείας ΜΕΓΑ είναι όχι μόνο να μην επιβαρύνει το εύθραυστο οικοσύστημα του πλανήτη, αλλά και να αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, εμπνέοντας με τη δράση της και ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους της προς αυτήν την κατεύθυνση.