Ένα συχνά αναφερόμενο παράπονο από τις γυναίκες που υποφέρουν από ακράτεια ούρων είναι η σεξουαλική δυσλειτουργία. Σχεδόν 25-50% των γυναικών που καταφεύγουν στον γιατρό για το πρόβλημα της ακράτειας, εάν ερωτηθούν σωστά, αναφέρουν προβλήματα στη σεξουαλική τους ζωή.

Τα πιο συχνά από αυτά είναι η μειωμένη επιθυμία για την ερωτική πράξη, η ανοργασμία και τέλος η επώδυνη σεξουαλική επαφή.

Περισσότερο από το 50% των γυναικών με ακράτεια ούρων που ρωτήθηκαν για το πώς επηρέασε η ακράτεια την σεξουαλική τους ζωή, απήντησαν ότι το πρόβλημα της ακράτειας τις οδήγησε να μειώσουν σημαντικά τις ερωτικές επαφές.

Παρατηρήθηκε επίσης στις διάφορες μελέτες ότι οι γυναίκες που υπέφεραν από ακράτεια ούρων λόγω υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης παρουσίαζαν συχνότερα προβλήματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας από τις γυναίκες που έπασχαν από ακράτεια ούρων από προσπάθεια.

Για να εκτιμηθεί η επίδραση της ακράτειας ούρων στην σεξουαλικότητα χρησιμοποιούνται ειδικά ερωτηματολόγια,  τα οποία εξετάζουν τη διάθεση, τη διέγερση, την ύγρανση του κόλπου, τον οργασμό, την ικανοποίηση και τέλος τον πόνο.

Μια ιδιαίτερη κατάσταση είναι η ακράτεια των ούρων στην γυναίκα κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής και ιδιαίτερα κατά τον οργασμό.

Η κατάσταση αυτή έχει δύο υποκατηγορίες. Στην πρώτη το επεισόδιο της ακράτειας ούρων λαμβάνει χώρα κατά την διείσδυση του πέους στον κόλπο και συνήθως πρόκειται για ακράτεια εκ προσπάθειας,  ενώ στην δεύτερη που είναι η ακράτεια κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τον οργασμό οι ουροδυναμικές μελέτες έχουν δείξει τη σύσπαση του εξωστήρα  μυός σαν τον κύριο μηχανισμό παθογένεσης.

Η συζήτηση του προβλήματος με τον ουρολόγο ή ουρο-γυναικολόγο μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ακράτειας στο 80% των γυναικών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για την πρώτη περίπτωση και στο 60% των γυναικών με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή στην δεύτερη κατηγορία και να βελτιωθεί πολύ με αυτό τον τρόπο η σεξουαλική ζωή τους.

Ένα μεγάλο και ιδιαίτερο πρόβλημα είναι η ακράτεια ούρων κατά την διάρκεια της ερωτικής επαφής. Αναφέρεται ότι ένα 25% των γυναικών που πάσχουν από ακράτεια ούρων μπορεί να παρουσιάσει απώλειες ούρων κατά τη διάρκεια της συνουσίας και να τις κάνει να αποφεύγουν κάθε σεξουαλική δραστηριότητα.

Ένα έξυπνο κόλπο αντιμετώπισης είναι να έχει ουρήσει η γυναίκα αμέσως πριν την επαφή  και, εάν αυτό δεν είναι αρκετό, να συζητήσει το πρόβλημα με τον γυναικολόγο της ή με τον εξειδικευμένο ουρολόγο.

Με την ευγενική συμβολή του Χειρουργού Ουρολόγου – Ανδρολόγου Ασβέστη Χαράλαμπου Π.