Η αδιαπραγμάτευτη πορεία μας προς τη βιωσιμότητα χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα μας και τις διαδικασίες παραγωγής τους. Με το πρόγραμμα Βιωσιμότητας 2050 της ΜΕΓΑ, το οποίο έχουμε ονομάσει “Act Green Program: Redesign – Reduce – Recycle”, ανεβάζουμε για ακόμα μια φορά τον πήχη ψηλά!

 

Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του Προγράμματος Act Green ανά πυλώνα: