Κράτη-Εταιρείες-Άνθρωποι αποτελούμε μια αλυσίδα προστασίας για το περιβάλλον, πρέπει να δεσμευθούμε για ορθές περιβαλλοντικά πρακτικές και να δουλέψουμε μαζί, χέρι-χέρι, για να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον!

Η προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια μάχη που χρειάζεται να δώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι.

Ενέργειες κρατών ΟΗΕ

Πολλά κράτη έχουν θέσει την κυκλική οικονομία στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής τους όπως επίσης έχουν θέσει στόχους που ευθυγραμμίζονται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτοί οι στόχοι συμβάλλουν μεταξύ άλλων:

  • Στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων
  • Στον περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων
  • Στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εκτός από τα οφέλη για το περιβάλλον, μια στρατηγική βασισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να συμβάλει παράλληλα  και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης και αποτελλώντας πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας.

                   Ενέργειες από τη ΜΕΓΑ

Αρχές Κυκλικής Οικονομίας

Η καινοτομία, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων της ΜΕΓΑ υλοποιούνται με γνώμονα την υιοθέτηση των Αρχών της κυκλικής οικονομίας και την προώθηση της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης. Μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες και λαμβάνοντας υπ’όψιν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της (από τις πρώτες ύλες έως την απόρριψη), η ΜΕΓΑ συνεχίζει να συμβάλλει σε βελτιωμένα επίπεδα ποιότητας ζωής, μέσα από τα υψηλών προδιαγραφών προϊόντα της, προωθώντας δυναμικές επενδύσεις προς ένα βιώσιμο μέλλον.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ατομική ευθύνη

Το ξέρετε πως μπορείτε να μετατρέψετε το σπίτι σας σε ένα μικρό εργαστήριο για το περιβάλλον;

Ξεχωρίστε χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, έλαια κ.ά. και πριν τα πετάξετε δείτε μήπως μπορείτε να τα επαναχρησιμοποιήσετε.

 

Οι καθημερινές μικρές αλλαγές είναι πολλές, αλλά πολύ σημαντικές!

Παρατηρήστε με  προσοχή κάθε γωνιά του σπιτιού και προετοιμάστε ένα χώρο για τη συλλογή και διαλογή των απορριμμάτων σας.

Όταν θα ξέρετε πόσα είδη μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε, τότε θα έχετε κάνει κι εσείς το πρώτο βήμα για το καλύτερο αύριο του πλανήτη μας.

 

Υπεύθυνη απόρριψη προϊόντων ατομικής υγιεινής

Για τα προϊόντα ατομικής υγιεινής είναι σημαντικό η απόρριψη, μετά τη χρήση τους, να γίνεται την απαιτούμενη ορθότητα, ώστε να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Μην απορρίπτετε το χρησιμοποιημένο προϊόν στην τουαλέτα, στην ύπαιθρο, στις παραλίες ή οπουδήποτε αλλού στο περιβάλλον.

Απορρίψτε το μόνο στον κάδο απορριμμάτων ή μέσα σε αρωματική σακούλα και σε ειδικό κάδο, όσο παραμένει στο σπίτι, για τον έλεγχο των οσμών.

Έτσι, συμβάλλετε κι εσείς στο να διατηρούμε το περιβάλλον καθαρό.