Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τα Sani, σε μια εποχή που η οικονομική κρίση δημιουργεί αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες, στηρίζουν  την  Ώριμη Ηλικία προσφέροντας χιλιάδες προϊόντα σε πάνες ακράτειας, σε συνεργασία πάντα με Γηροκομεία,  Δήμους, και Ιδρύματα στην Ελλάδα.

Παρακάτω συνοψίζονται μερικές από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα, στοχευμένες στην Ώριμη Ηλίκια, με την υπογραφή Sani Sensitive.