Είναι ασφαλές να πούμε ότι η ακράτεια ούρων παρουσιάζεται πιο συχνά στις γυναίκες.