Ο ρόλος του φροντιστή, είναι πολυσύνθετος και περιλαμβάνει τη στήριξη του ενδιαφερόμενου σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο καθημερινά. Θα πρέπει να βοηθάει το άτομο να βγει από την κοινωνική απομόνωση, όταν αυτό είναι δυνατό δίνοντας λύση όχι μόνο στα πρακτικά, αλλά και στα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει.

Κάποιες συμβουλές για την επιλογή του, θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Προηγούμενη εμπειρία. Το ιδανικό θα ήταν να μπορέσουν να σας προσκομίσουν και συστάσεις από προηγούμενες οικογένειες που βοηθούσαν.
  • Φιλική και υπομονετική προσωπικότητα. Η καθημερινή επαφή με τον άνθρωπό σας να του είναι ευχάριστη και όχι αγγαρεία.
  • Να διαθέτει ψύχραιμη και καθαρή σκέψη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν.
  • Να είναι υπεύθυνο άτομο. Να έχετε εμπιστοσύνη ότι το πρόγραμμα που θα πρέπει να ακολουθείται για τον άνθρωπό σας και αφορά κάποια φαρμακευτική αγωγή, τη σίτισή του και τη προσωπική του υγιεινή, γίνεται σωστά κάθε μέρα.
  • Να έχει μια σχετική φυσική δύναμη, σε περίπτωση που ο άνθρωπός σας αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.
  • Βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών και ιατρικών μηχανημάτων που να κάνει χρήση ο άνθρωπός σας (π.χ. πιεσόμετρο, μπουκάλα οξυγόνου, μετρητής σακχάρου κτλ.).
  • Να μπορεί να έχει επαρκή γλωσσική επικοινωνία με τον άνθρωπό σας.